avatar
Welcome at
MŰISZ's
microsite about law!
We hope
it will be useful
for you!
Job opportunities FOR YOU at MŰISZ!
Let's see it!
avatar

Who can work?

Or who can be an employee?

An employee is a natural person, who based on the employment contract works.
If you are at least 16 you can be employed. You can also be employed during a summer break if you are at least 15 and an active full time student. Young employees (under 18) require parental consent. Parental consent is a requirement of employment from the age of 15 until the employee turns 18.

Who can work as a student through a student work cooperative?

1. who studies in a full time training at secondary school or higher education

2. student under 25 who has passive student status in a full time training

Other information

Based on custodian office permission as specified by the law, children under the age of 16 can be employed in cultural, art, advertising, and sport activities. (for example as models, child actors, extras)

How to find the ideal job?

You should continuously look

for job advertisements and submit your application to opportunities that seem suitable. First of all, you need a good CV. If they require a CV with a photo, upload a formal photo, and not a funny picture from a party. Jobs where the later would be a better choice are extremely rare. Your CV should have no gaps; periods should directly follow one another. If you were unemployed for a longer period, you can include that you spent your time, for instance, looking for a job or learning a language. Activities such as this bolster your CV and are more appreciated by the HR representatives then gaps of several months, where it appears you were just ‘sick’.

When you go to an interview, always be on time and dress appropriately. Be polite and address them by Mr/Mrs and last name, do not call them by their first name unless asked.

Be prepared to discuss your salary. You do not have to have an up-to-date knowledge of how much net pay goes to a certain gross pay. You should say your net salary expectation, after all what is important is how much you get. Try to calculate beforehand how much money you need for your monthly expenses. You should also check up on what salary you can expect in the given position. Nowadays almost all required information is readily available on the internet. If you have an unrealistically large salary expectation, it is possible you will be side-lined, since the company may not want to spend that much on that position. A middle ground is advisable in salary expectations.

Research a company before the job interview!

Do not give up looking for a job even if you are unable to find a suitable one for month! Upload your CV to job portals. Uploading it is free, since the companies using these portals pay for access to their database, to look for potential employees. Often they screen the databases to fill a certain position, and they only advertise the position if they cannot find an employee from the database.

Gross pay, net pay, what's the difference?

The salary that is in your employment contract is the gross pay.

This is subjected to deductions in the form of contributions and taxes, before the employer transfer you the net amount. These reductions are mandatory, sadly we do not decide if we want them or not.

The deductions are the following:

- Personal Income Tax (PIT/SZIA): 15%
- Pension contributions: 10%
- Health Insurance contributions for health care: 4%
- Health Insurance contributions for sick pay: 3%
- Job market contributions: 1,5%

What is left after these reductions is your net pay that your employer transfers to you!

Why are these reductions required?

Personal Income Tax:

It is revenue for the government. Tax reductions are possible if you are entitled to them. It is important to note that you have to file tax returns every year. This is your responsibility, not your employers. If you fail to file your tax returns you can be fined.

Pension contributions:

Goes to the pension fund, and this will influence your pension … although that is very far down the line.

Health Insurance contributions for sick pay:

You are entitled to sick pay due to this contribution

Health Insurance contributions for health care:

You are entitled to health care due to this contribution

Job market contributions:

In case you find yourself without a job, and you have worked for a sufficient time, you are entitled to job seeker benefits due to this contribution

It's also important to mention, that you are not the only one who have to pay the taxes and reductions, your employer also pays after your gross pay.

hat

STUDENT WORK

schedule

job roles

Paid leave

Sick leave

Sick pay

Gross wage deductions

Regular Employment

Schedule

Job Roles

Paid leave

Sick leave

Sick pay

Gross wage deductions

további hasznos infók a munkavállalásról

hat-delivery
body-delivery

Contact

need more information? get in touch with us!

drop us a line!

Contact info

MŰISZ Iskolaszövetkezet

  • 1137 Budapest,
    Szent István krt. 24.
  • diakmunka@muisz.hu
  • +36 1 412 1406

Miért jó munkaviszonyban dolgozni?

- mert fizetett szabadságra vagy jogosult
- mert betegszabadságra vagy jogosult
- mert táppénzre vagy jogosult, mivel biztosított vagy.
- a fizetésed megkapod minden hónapban legkésőbb 10-éig
- felmondás esetén jogosult lehetsz felmondási időre és akár végkielégítésre is

A szabadság napjai hogyan alakulnak?

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, ami az életkorod változásával az alábbiak szerint pótszabadsággal bővül:
- huszonötödik életévétől egy,
- huszonnyolcadik életévétől kettő,
- harmincegyedik életévétől három,
- harmincharmadik életévétől négy,
- harmincötödik életévétől öt,
- harminchetedik életévétől hat,
- harminckilencedik életévétől hét,
- negyvenegyedik életévétől nyolc,
- negyvenharmadik életévétől kilenc,
- negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár.
A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben a meghatározott életkort betölti.

Pótszabadság illet meg akkor is, ha gyermeked van, addig, amíg ő 16 éves nem lesz. Egy gyermek után évi 2 nap, kettő gyermek után évi 4 nap, kettőnél több gyermek után évi 7 nap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amikor a 16. évet betölti a gyerek.

Fiatal munkavállalónak 5 nap pótszabadság jár addig, amíg a 18. évét be nem tölti, illetve utoljára abban az évben, amikor betölti. Év közben kezdődött munkaviszony esetén a szabadság időarányosan jár, a fél napot elérő töredéknap egész napnak számít.

Fontos tudnod, hogy a szabadságodat a munkaadó adja ki, ő szabja meg, mikor mehetsz szabadságra. Az éves szabadságodból 7 nappal rendelkezhetsz te a törvény szerint, de ebben az esetben is előre kell egyeztetni a munkaadóval.

Ha megszűnik a munkaviszonyod, és nem vettél ki minden – időarányosan járó – szabadságot, akkor azt pénzben a munkaadónak meg kell váltani, tehát ki fogja fizetni a béreddel együtt. Más esetben a szabadságot kifizetni nem lehet, azt az adott naptári évben ki kell venni.

Mi a betegszabadság, és mi a táppénz?

A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. Ez is az év közben történő munkakezdés esetén arányosításra kerül. A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 %-át kapod, nem a teljes napi béred. Amikor a betegszabadságos napjaid „elfogynak”, és újra beteg leszel, ebben az esetben táppénzre leszel jogosult, ami már egészségbiztosítási ellátás, és a mértéke függ attól, mióta vagy munkaviszonyban. A táppénzszámítási szabályokat külön törvény szabályozza, de kevesebb, mint a betegszabadság, és a biztosításban töltött időtől is függ. A betegszabadság és a táppénz elszámolásához is le kell adnod a munkáltatódnál az orvostól kapott beteglapot eredetiben (rózsaszín táppénzes papír), mert ezzel tudod igazolni, hogy valóban beteg voltál.

Mit jelent a próbaidő?

A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Ettől akkor térhetnek el a munkáltatók, ha nagy a szervezet, és kollektív szerződést kötöttek, amiben a próbaidő mértékét is szabályozták. Érdemes erre rákérdezni a szerződés aláírása előtt.

Mire figyelj a munkaszerződés megkötésénél?

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni. A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni.

Két fontos elem van, aminek szerepelnie kell mindenképp a munkaszerződésben: a munkaköröd és az alapbéred.

Ezen kívül azért van még pár dolog, amire érdemes odafigyelni. Ezeket lehet, hogy nem a munkaszerződésbe írták bele, hanem a tájékoztatóban találod, amit ki kell adni minden munkaadónak: - Határozott vagy határozatlan időre kötöttek veled szerződést?
- próbaidő mértéke?
- munkavégzés helye legyen megjelölve
- teljes munkaidős vagy részmunkaidős szerződés
- milyen munkarendben fogsz dolgozni? (normál műszak, több műszak, munkaidőkeret … stb)
- ki a munkáltatói jogkör gyakorlója
- alapbéren túli munkabér, bárpótlék és egyéb juttatások (pl. cafetéria, bónusz, prémium
- felmondás, felmondási idő alakulásáról

Szerencsés esetben kapsz egy munkaköri leírást is, ami pontosan tartalmazza a feladataidat.

Hogyan tudsz felmondani?

A munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással, mind a munkavállaló, mind a munkaadó által. Ugyanúgy, mint a munkaszerződést, ezt is írásban lehet megtenni.

Próbaidő alatt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt, indoklási kötelezettség nélkül.

Amennyiben a munkaadó mond fel neked, akkor ezt neki indokolnia kell, amennyiben te mondasz fel, neked csak határozott idejű szerződés felmondása esetén van indoklási kötelezettséged.

Ha már letelt a próbaidő, akkor figyelemmel kell lenni a felmondási időre. Közös megegyezés esetén bármilyen időpontban megállapodhattok. A felmondási idő alapesetben 30 naptári nap, és ez a felmondás közlése utáni naptól indul. Munkaerő-kölcsönzés esetén a felmondási idő 15 nap. Ha te mondasz fel, a munkáltató kötelezhet rá, hogy a felmondási időt ledolgozd. Amennyiben a munkáltató mond fel neked, akkor köteled a felmondási idő felére felmenteni téged a munkavégzés alól. Ha a munkáltató mond fel neked, és már régóta dolgozol ott, akkor változhat a felmondási idő mértéke is az alábbiak szerint, az adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött
- három év után öt nappal,
- öt év után tizenöt nappal,
- nyolc év után húsz nappal,
- tíz év után huszonöt nappal,
- tizenöt év után harminc nappal,
- tizennyolc év után negyven nappal,
- húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

Munkáltatói felmondás esetén végkielégítésre is jogosult lehetsz, ezt is az ott töltött évek száma határozza meg. A végkielégítés mértéke:
- legalább három év esetén egyhavi,
- legalább öt év esetén kéthavi,
- legalább tíz év esetén háromhavi,
- legalább tizenöt év esetén négyhavi,
- legalább húsz év esetén öthavi,
- legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.

Fontos tudnod, hogy amennyiben bármilyen okból megszűnik a munkaviszonyod, akkor a munkaviszony megszűnésétől számított 5 munkanapon belül meg kell kapnod a még ki nem fizetett időarányos béred, valamint az összes ilyenkor meghatározott kilépő papírjaidat. Ezt törvény szabályozza, ettől a határidőtől eltérni nem lehet.

Mit tegyél, ha megszűnt a munkaviszonyod, és még nincs másik állásod?

A megkapott kilépő papírokkal keresd fel mielőbb a területileg illetékes munkaügyi központot. Ott segítséget kapsz az álláskeresési járadékok tekintetében is, ha jogosult vagy rá, akkor ők indítják el ezt a folyamatot, valamint tájékoztatnak arról, hogy milyen további teendőid vannak.